Què és una reserva de la Biosfera? Les reserves de la biosfera són espais en els que s’apliquen pràctiques innovadores per conciliar l’activitat humana i la conservació del medi ambient, en concertació amb la població que l’habita. Aquestes activitats es concentren en ecosistemes particulars: muntanyes, bosc tropical, sistemes urbans, terres humides, illes o zones costeres […]